PROTECCIÓN DE DATOS

  • -

PROTECCIÓN DE DATOS

Category : Documentación

Todo participante, ó formalizar a súa inscrición, está autorizando a publicación dos seus datos persoais necesarios para o desenvolvemento da proba, xa sexa nas listaxes oficiais, en medios de comunicación e/ou internet, así como o seu uso para o envío de información relativa ó evento, incluídas posteriores edicións. Igualmente autoriza a que as imaxes realizadas (fotografía ou vídeo) se poidan utilizar de forma atemporal en calquera publicación ou acción publicitaria, co único fin de promoción e difusión do evento. Cada participante é responsable da veracidade dos datos proporcionados na súa inscrición, e consinte que ditos datos se incorporen a un ficheiro automatizado, do que é responsable C.M.Xistra. O titular dos datos terá dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.


Archivos